יום ה', ג’ באייר תשפ”א
חינוך אישי
דף הבית moodle הרשמה וכרטיס אישי צור קשר

לקראת תעודה - פעילות מכינה אני כותב לעצמי תעודה היגדים לתעודה בהלימה לשחרית לקראת התעודה - פעילות בה התלמידים יבחנו את מידת אחריותם ללמידה שלהם ויתחילו לקחת אחריות גדולה יותר על הלמידה. כתבה: אורה לפר-מינץ משוב על התעודה לקראת תעודות - שיחה בכיתה לקראת קבלת תעודה ראשונה , כתבה טלי לוי פסק זמן למחשבה- רגע לפני קבלת התעודה - משרד החינוך

 
 .