יום ו', יח’ בסיון תשע”ט
חינוך אישי
דף הבית היום במרכז פסג"ה מידעון מרכז פסג"ה moodle הנחיות נהלים ומידע הרשמה וכרטיס אישי צור קשר

"מודל בת ים לחינוך אישי" הנו תכנית חינוכית מהפכנית שנבנתה על פי המודל המוצלח של "בתי ספר אישיים" בארה"ב. במסגרת התכנית ניתן מענה אישי - משפחתי לכל תלמיד בעיר בכדי לאפשר לו למצות את מלוא הפוטנציאל הגלום בו. מענה שכזה מצריך שילוב מיטבי בין מערכות החינוך - הפורמלי והבלתי פורמלי ומערכות הרווחה העירוניות. המודל מציב ארבעה יעדים מרכזיים: שיפור ההישגים הלימודיים, צמצום אחוזי הנשירה מבתי הספר, הפחתת האלימות ויצירת תחושת גאווה עירונית. "מודל בת ים לחינוך אישי" נשען על תפיסה ערכית הרואה בכבוד האדם באשר הוא ערך מכונן ומוביל בחברה, ובתוך כך גם במערכת החינוך בעיר.המודל מתרגם עולם ערכים זה לעולם המעשה החינוכי: מרכיב מרכזי במערכת הבית-ספרית הינו מערך חונכות בית-ספרי אשר במהותו מושתת על קשר אישי בין חונך מבוגר לקבוצת תלמידים קבועה ומצומצמת ( 15 עד 20 תלמידים) – במסגרת קבוצתית ובמסגרת אישית.המסגרת הקבוצתית פועלת כקבוצת תמיכה רגשית, חברתית וקוגניטיבית המאפשרת העצמת החברים בה , הקלה בהתמודדותם עם מצבי חיים שונים, בניית כוחות פנימיים ורכישת מיומנויות חברתיות שונות.המסגרת האישית נשענת על קיום קבוע של מפגשים אישיים בין החונך לתלמיד, תוך יצירת מערכת קשרים אישית, דיאלוגית, מכבדת ומכילה המאפשרת לתלמיד חיפוש אישי התנסות וצמיחה במרחב מגונן ובטוח. בעקבות תהליך זה משפר התלמיד את דימויו העצמי, מאמין ביכולותיו, מביאם לידי מימוש, משפר את הישגיו הלימודיים והאישיים ומתווה את שייכותו לחברה וחלקו בה.המערכת הבית - ספרית מהווה מרחב כולל בו מתקיים החינוך האישי בסיוע מערכת הייעוץ הבית-ספרית וכלל חברי הצוות החינוכי. עם התרחבות המודל וצמיחתו לאורך שכבות הגיל השונות בבתי הספר ייווצר מרחב חינוכי הפועל ומדבר את שפת החינוך האישי בכל מרחבי העשייה והלמידה של בית הספר – אקדמיים וחברתיים כאחד.

 
 .